Храстовидна зайчина

Coronilla emerus

Снимки
Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus Coronilla emerus
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6 снимка 7 снимка 8
Особености на вида
Български наименованияХрастовидна зайчина.
Латинско наименованиеCoronilla emerus L. - чете се "коронила емерус".
Природозащитен статут и заплахиХрастовидната зайчина НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаване Храст, висок от 0.8 до 2.0 m. Цветовете са светложълти. Съцветието е главицовиден грозд. Цъфти през месеците май - юли [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив]. Единстеният храст от рода в България. Да се внимава да не се сгреши с плюскача (Colutea arborescens). Различават се най-лесно по плодовете - при плюскача са мехуресто подути, с ципести полупрозрачни стени, докато при храстовидната зайчина не са мехуресто подути и са членести, което може да се установи и при току що образували се, още зелени, бобове.
МестообитаниеСухи, тревисти, гористи и варовити места [Делипавлов & кол., 2003].
Разпространение в БългарияЧерноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина (източна и западна (?)), Знеполски район, Тракийска низина, Долината на Места, Пирин, Беласица, Родопи (източни), Славянка и Долината на Струма [Делипавлов & кол., 2003].
Общо разпространениеЮжна и централна Европа (на север локално до Южна Норвегия, на изток до Крим), Средиземноморие (Северно), Югозападна Азия, Западен Кавказ [Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България, том VІ, София]
ЗначениеХрастовидна зайчина е с високи украсни качества.
БележкиВ България расте подвидът Coronilla emerus L. ssp. emeroides (Boiss. & Spruner) Hayek [Делипавлов & кол., 2003].

Начало > Семейства > семейство Бобови > род Зайчина > Храстовидна зайчина

ban

ban

© 2011 BGflora.net

ban