Обикновена ефедра

Ephedra distachya

Снимки
Ephedra distachya Ephedra distachya
снимка 1 снимка 2
Особености на вида
Българско наименованиеОбикновена ефедра
Латинско наименованиеEphedra distachya L. - чете се "ефедра дистахиа"
Природозащитен статут и заплахиЗащитен вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Основните заплахи за вида са събирането му като билка и унищожаването на местообитанията му.
Описание и разпознаванеДвудомно храстче - цветовете са еднополови, като върху едни от растенията са разположени само мъжки цветове, а върху другите само женски, т. е. растенията могат да се разделят на мъжки и женски. Стъблото от 10 до 30 см високо, зелено, изправено или полегнало. Листата са срещуположно разположени, но са във вид на дребни кафяви люспи и не фотосинтезират - фотосинтезата се извършва от зелените стъбла. Мъжките цветове - тичинки (микроспорофили) със стерилни люспи (околоцветник) в основата, са събрани в шишарки по разклоненията или върха на клонките на мъжките растения. На върха на тичинките са разположени прашниците (микроспорангии). Женските шишарки, разположени върху женските растения, се състоят от една семепъпка скрита в околоцветник, съставен от 2-3 двойки срещуположно разположени листа. Между листата на околоцветникът се подава израстък на семепъпката - микропил, върху който полепва прашецът при опрашването. При узряването на семето, околоцветните листа се разрастват, обхващат семето и стават червени и сладки на вкус - приспособление към разпространение на семената от животни. Цъфти май-юни. От другият вид от рода, срещащ се в България - Epedra campylopoda (C.A.Meyer), се отличава по изправеното си и нетрошливо стъбло.
МестообитаниеРасте по сухи скалисти и песъчливи места.
Разпространение в БългарияУстановен е в следните фитогеографски райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Софийски район, Тракийска низина, Родопи и Странджа. От 0 до 600 м надморска височина.
ЗначениеРастението е лечебно, но в България е забранено за събиране.
Употребяема част (дрога)Стръкове от ефедра - Herba Ephedre. Дрогата се състои от надземната част, която се събира по време на цъфтеж.
Активни вещества в дрогатаСъдържа различни алкалоиди, от които най-важен е ефедринът. Съдържанието на активни вещества в българските растения е непостоянно [Памуков & Ахтарджиев, 1989].
Действие и приложениеДрогата действа възбудително върху периферната и централната нервна система. Възбужда центъра на дишането и разхлабва бронхиалната мускулатура при бронхиална астма. Освен това свива кръвоносните съдове, разширява зениците и повишава кръвното налягане. Ефедринът действа подобно на адреналина, но е по-малко токсичен и упражнява действието си при приемане през устата за разлика от адреналина [Памуков & Ахтарджиев, 1989]. Отровно! Да се употребява само по лекарско предписание и под лекарски контрол.

Начало > Семейства > семейство Ефедрови > род Ефедра > Обикновена ефедра

© 2006 - 2007 BGflora.net

banner