Клен

Acer campestre

Снимки
Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6 снимка 7 снимка 8
Особености на вида
Българско наименованиеКлен
Латинско наименованиеAcer campestre L. - чете се "ацер кампестре"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеЛистопадно дърво високо до 15 метра. Листата са по-къси от 10 cm, 3-5 делни, тъпо назъбени; дръжките им отделят млечен сок при пречупване. Крилцата на плодът са разположени под ъгъл 180°. Цъфти април-май [Делипавлов & кол., 2003].
МестообитаниеГори и покрайнини на гори.
Разпространение в БългарияУстановен е във всички флористични райони до към 1600 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].
Общо разпространениеЕстественото разпространение включва Европа, Кавказ, Северен Иран и Северозападна Африка [Палмарев, Е. 1979. Флора на НРБългария, том VІІ].
ЗначениеКленът е горскостопанско, медоносно, фуражно и лечебно растение [Делипавлов & кол., 2003].

Начало > Семейства > семейство Кленови > род Клен > Клен

ban

ban

© 2008 BGflora.net

ban